czwartek, 7 kwietnia 2016

Dokąd prowadzi religijność polityczna?

Religijność to uczestniczenie we wspólnocie religijnej. W katolicyzmie jest to zazwyczaj uczestnictwo we mszy świętej i udział w życiu Kościoła, w buddyzmie przynależność do Sanghi, w islamie akcent jest silnie położony na codzienną praktykę religijną. Religijność człowieka jak to powiada profesor Jerzy Vetulani tkwi w naszej strukturze neurobiologicznej. Religijność jest bliska z duchowością, ale nie tożsama. 


Kiedy religijność staje się elementem gry politycznej to takie zjawisko możemy śmiało nazwać religijnością polityczną. W odróżnieniu od religijności pojmowanej psychologicznie, w której można odróżniać religijność proroka, kapłana i intelektualisty (podział W. H. Clarka) religijność społeczna dzieli się na polityczną i niepolityczną. Nas rzecz jasna bardziej interesuje ta pierwsza odmiana religijności.

W polityce mamy do osiągnięcia pewien cel, na przykład zdobycie władzy w kraju nad Wisłą, rozglądamy się za narzędziami i w ręce nam wpada religijność Polaków. Analizujemy na czym ona polega. Dochodzimy do wniosku, że opiera się ona na tradycji narodowej (wszak ten kraj od zawsze był katolicki, a Jezusek w Chłopach Reymonta chodził od wsi do wsi z Burkiem - pieskiem takim, którego szanować też trzeba), dalej na poczuciu permanentnego zagrożenia i wiecznego pokrzywdzenia. Wkładamy do garnka te trzy składniki mieszamy i wyskakuje nam dwa miliony wiernego elektoratu, dwa miliony zdezorientowanych katolików i milion tych, których nic nie interesuje, ale głosują jak Ociec. W polityce wystarczy sięgnąć po dobre narzędzia polityczne, a jeśli ich nie ma to upolitycznić coś z czego może być pożytek.

Religijność polityczna to bardzo niebezpieczne narzędzie w rękach polityków, którzy potrafią funkcjonować tylko z pomocą tego elementu gry. W historii pojawiło się kilka takich momentów, w których siłą trzeba było usuwać polityków z foteli władzy, ponieważ nie przyswajali sobie faktu, że żyją w świecie ludzkim, a nie boskim, który właśnie przed chwilą łaskawi byli stworzyć tu na tym padole.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz